INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KARABAĞLAR İLÇESİNİN AÇIK VE YEŞİL ALAN ANALİZİ VE BİR SİSTEM ÖNERİSİ

Bu çalışmada; kentlerin fiziksel anlamda mekan kurgulanması aşamasına doğrudan etki eden açık yeşil alanlar, Karabağlar ilçe merkezi içerisinde incelenmiştir. Bu amaçla ilçe merkezinde yer alan açık yeşil alanlar mevcut ve plandaki durumuyla analiz edilerek değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde açık ve yeşil alanların bir ilçe ya da bir kent bütününde nasıl bir sistem bağlamında planlanmalıdır? sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma sonucunda ilçe merkezi genelinde kişi başına 5 m2 yeşil alan düştüğü saptanmıştır. Bu değer hem yürürlükteki olan imar mevzuatında öngörülen standardın hem de ilçe yöneticileri taraşından stratejik planda hedeflenen miktarın altında bulunmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen diğer bir sonuç ise imar planları kapsamında ilçe genelinde bir yeşil doku önerisinin bulunmamasıdır. Araştırma ile öncelikle kentin mevcut açık ve yeşil alan varlığının korunmasına ve iyileştirilmesine dikkat çekilmiştir. İlçe ve yakın çevresindeki açık ve yeşil alanlar, peyzaj planlama ilkeleri çerçevesinde ele alınarak bir sistem önerisi geliştirilmiştir.Keywords
Karabağlar, Kentsel Yeşil Alanlar, Peyzaj Planlama

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved