Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KARABAĞLAR İLÇESİNİN AÇIK VE YEŞİL ALAN ANALİZİ VE BİR SİSTEM ÖNERİSİ

Bu çalışmada; kentlerin fiziksel anlamda mekan kurgulanması aşamasına doğrudan etki eden açık yeşil alanlar, Karabağlar ilçe merkezi içerisinde incelenmiştir. Bu amaçla ilçe merkezinde yer alan açık yeşil alanlar mevcut ve plandaki durumuyla analiz edilerek değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde açık ve yeşil alanların bir ilçe ya da bir kent bütününde nasıl bir sistem bağlamında planlanmalıdır? sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma sonucunda ilçe merkezi genelinde kişi başına 5 m2 yeşil alan düştüğü saptanmıştır. Bu değer hem yürürlükteki olan imar mevzuatında öngörülen standardın hem de ilçe yöneticileri taraşından stratejik planda hedeflenen miktarın altında bulunmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen diğer bir sonuç ise imar planları kapsamında ilçe genelinde bir yeşil doku önerisinin bulunmamasıdır. Araştırma ile öncelikle kentin mevcut açık ve yeşil alan varlığının korunmasına ve iyileştirilmesine dikkat çekilmiştir. İlçe ve yakın çevresindeki açık ve yeşil alanlar, peyzaj planlama ilkeleri çerçevesinde ele alınarak bir sistem önerisi geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Karabağlar, Kentsel Yeşil Alanlar, Peyzaj Planlama

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri