INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AN OVERVIEW OF GENDER OPPRESSION AND BLACK FEMINISM IN ALICE WALKER'S THE COLOR PURPLE

Bu çalışmanın amacı Alice Walker'ın Renklerden Moru adlı romanını toplumsal cinsiyet ve siyah feminizm bağlamında incelemektir. Makale, ayrıca siyah erkeklerin siyah kadınlara yönelik şiddetinin yanı sıra siyah kadınların hayatlarını önemli ölçüde etkileyen içselleştirilmiş bir vahşet sistemini de gösteriyor. Roman, üvey babası ve kocası tarafından istismar edilen Georgia kırsalında yaşayan siyah bir kadın olan Celie'nin hikayesini anlatıyor. Bu roman 1930'larda siyah bir kadının hayatını ve Amerikan toplumunda kadınların zayıf sosyal statüsüyle ilgili zorlukları dolaylı olarak göstermektedir. Hikaye, toplumdaki ırklar arasında büyük bir gerilimin olduğu ve siyahların toplumda aşağı varlıklar olarak görüldüğü bir zamanda geçiyor. Daha spesifik olarak, romandaki siyah insanlar, sadece ten renginden dolayı değil, aynı zamanda kadın oldukları için de baskı altına alınmakta ve alt sınıfa itilmektedirKeywords
Renklerden Moru, toplumsal cinsiyet, siyah feminizm

References