INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HUKUK BAĞLAMINDA İNSAN VE TOPLUM

Hafızası mazide ülküsü gelecekte olan insan, fizik aleminin merkezinde en değerli bir konumda bulunmaktadır. Çünkü insan, amaç olan ve amaç taşıyan bir varlıktır. Amaç olan bu varlığın başka şeylerin aracı konumuna düşürülmesi, yaratılışına ve yaratanına karşı yapılan en büyük ihanettir. Gelişmenin ve geliştirmenin temel dinamiği, insana verilen önem ve değerdedir. Zira insana önem veren düşünce, medeniyeti geliştiren ve dünyayı değiştiren düşüncedir. İnsana değer veren düşünce, onun kendisini geliştirmesinin ve gerçekleştirmesinin önünü açan düşüncedir. Bu düşüncenin ana unsurları akıl ve iradenin kullanılması ve hürriyetin korunmasıdır. İnsanın kendisini gerçekleştirmesi, kimsenin sübjektif iradesinin baskın olmadığı ancak objektif iradenin kontrolünde olan kurallar ve kurumları oluşturmaktır. Çünkü insan hayatı ne sadece bireyle başlar ne de bireyle son bulur. Kurallar ve kurumlar hem birey hem de toplum hayatını koruyacak özelliklere sahip olmalıdır. Bu açıdan başta devlet ve hukuk hem kendilerini korumalı hem de insanlığa güvence sağlamalı ve hürriyetinin önünü açmalıdır. İnsanlığın huzuru ve kendisini geleceğe taşıması ancak bu şekilde gerçekleşecektirKeywords
Devlet, İnsan, Hukuk, Hürriyet, Toplum

References