INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DEVLET, SİYASET VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ: REİS SEDAT PEKER ÖRNEĞİ

Organize suç örgütleri yol açtığı maddi ve sosyal zararlar bakımından ülkeler için ciddi bir tehdit olarak algılanmaktadır. Ülkemizde bu suç örgütlerinden birçok defalar sıkıntı yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu suç örgütleriyle etkin ve yetkin mücadele etmesine rağmen bu suç örgütleri fırsatını bulduklarında yeniden organize olabilmekte ve ciddi manada vatandaşa ve devlete zarar verebilmektedir.

Ülkemizde de zaman zaman karşılaşılan organize suç örgütüyle devlet birçok kez mücadele etmesine rağmen, bu suç örgütü devletin koruması altında veya devletin birtakım yöneticileriyle girmiş oldukları kirli ilişkiler, rüşvet ve şantaj yollarıyla bürokraside, siyasette, politikacılar arasında ciddi manada destek bulmuşlardır.

Organize suç terimi, ilk kez 1920’li yıllarda ABD’de kullanılmıştır. 1960’lı yıllarda ise “mafya” ve “organize suç örgütleri” terimleri eşanlamlı iki kavram olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllar, Türkiye’de organize suçların büyüdüğü, faaliyet alanlarının genişlediği ve etkinliğinin arttığı bir dönemdir.

Bu çalışmada, Türkiye’de organize suç ve suç örgütlerinin nasıl şekillendiği, siyasilerle niçin ilişki kurulduğu, siyasal çalkantılara nasıl neden olduğu ve organize suçluluğun bir toplumda nasıl bir yapıya büründüğü, son zamanlarda çektiği videolarla gündem olan ve birçok siyasileri zan altında bırakan firari, organize suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden incelenmeye çalışılmıştır.Keywords
Organize Suç Örgütleri, Mafya, Devlet, Siyaset Kurumu

References