INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRK OCAĞI BİNALARININ YENİDEN KULLANIMI

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde batılılaşma hareketlerine karşı Osmanlı aydınları tarafından, II. Meşrutiyet sonrası oluşturulan Türklük hareketleri, yeni bir kültürel alan olan ve tarihimizin en büyük sivil toplum kuruluşu, Türk Ocakları’nın doğmasına sebep olmuştur. Türk Ocakları’nın kurulması ve kısa zamanda oldukça geniş bölgelere yayılması ile daha önce örneği görülmemiş bir yapı tipolojisi meydana gelmiştir. Oluşan bu yeni yapı ihtiyacını karşılamak için yapılan binaların birçoğu da dönemin mimarlık hareketi olan Erken Cumhuriyet Mimarlığı dönem özelliği taşımışlardır. Günümüzde ayakta kalmış olan Türk Ocakları yapıldıkları tarihsel süreçteki gerek mimari özelliği gerek dönemin toplumsal yapısını yansıtmaları gerekse kullanım değerlerinden dolayı tarihi kültürel miras olarak kabul edilmişlerdir. Çalışma kapsamında özgün işlevini yitirmiş olan ve günümüzde yeniden işlevlendirilmiş Türk Ocağı yapıları, koruma bakış açısı ile değerlendirilerek ele alınmıştırKeywords
Koruma, Yeniden İşlevlendirme, Türk Ocakları

References