INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE ALTERNATİF EĞİTİM MODELİ OLAN KÖY ENSTİTÜLERİ VE BİLGİ EVLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Eğitim, toplumun bir arada yaşayabilmesi ve kültürel bağların gelişmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de eğitimin halka sunulması açısından çeşitli alternatifler ortaya çıkarılmıştır. Bu alternatifler arasında Köy Enstitüleri ve Bilgi Evlerinin ortaya çıkış amacı, önemi ve faaliyetleri araştırılmıştır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni yöntemler denenmiştir. Bunlardan biri de Köy Enstitüleridir. Köy Enstitülerinin kuruluş amacı, köylerdeki eğitim imkanı bulamayan çocukları okutup kendi köylerine yetişmiş birer öğretmen olmalarını sağlamak olmuştur. Zamanla geliştirilen bu okullarda mesleki eğitim de verilmeye başlanmıştır. Türkiye’nin her bölgesinde, kendi kültürel ve sosyoekonomik altyapısına uygun mesleki eğitim programı uygulanmıştır. Bu sayede, her bölgede modernize edilmiş mesleklerde insan gücü yetiştirilmeye başlanmıştır. Bilgi Evleri, okula giden öğrencilerin eğitimlerine destek amaçlı kurulmuş eğitim kurumlardır. Gelişen teknolojiyle, eğitimde internet ve bilgisayar önemli eğitim materyalleri olmuştur. Bilgi evlerinde, internet ve bilgisayara ekonomik yetersizlikten dolayı erişemeyen öğrencilere bu imkanlar sağlanmaktadır. Meslek yetiştirme kurslarıyla birlikte, istihdama önemli katkılar sunulmaktadır. Köy Enstitüleri, temel eğitim sunmak ve köylerdeki halkın nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bilgi Evleri, eğitime daha çok destek amaçlı kurulmuş eğitim kurumlarıdır.Keywords
Eğitim, Köy Enstitüleri, Bilgi Evleri

References