INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İSTANBUL İLİNDE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA: ÜSKÜDAR İLÇESİ ÖRNEĞİ

Her geçen yıla oranla artan nüfus yoğunluğu canlıların yaşam alanlarını sınırlamaya ve beraberinde güvenlik sorunlarını da getirmiştir. Özellikle motorlu araç kullanımı ile artmasıyla da yaşanan park işgalleri yaya yollarının kullanımını engellemiş, düzensiz yapılaşmalara neden olmuştur. Bu nedenle toplumlar için daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir alanlar oluşturmak için büyükşehirler de ‘‘kentsel dönüşüm’’ çalışmaları etkin rol oynamaktadır. Bu çalışma ile kentlerde yaşanan güvenlik sorunlarına neden olan etkenler bir arada değerlendirilerek, Üsküdar ilçesinde yapılan saha araştırmaları ile çözüm önerileri sunulmuştur.Keywords
Güvenlik Sorunu, Kentsel Dönüşüm, Yaşam Alanları,

References