INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DEPREM GERÇEĞİ VE EKONOMİYE ETKİLERİ İLE SİGORTACILIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hızla büyüyen ekonomik faaliyetler, haddinden fazla insan nüfusu, çevreye verilen tahribatlar ve diğer taraftan sürekli bir beşik gibi sallanan yer kabuğu. Günlük hayatımıza, psikolojik seviyemize hem bireylerin hem toplumların ve hem de ülkelerin ekonomilerine oldukça yüksek oranda etkisi olan depremden korunmak için çeşitli tedbirler ileri sürülmüştür. Bu tedbirlerin birçoğu yapısal anlamda alınacak tedbirler ile planlama düzeyinde yapılacak çalışmalar iken diğer bir tedbir de sigortacılık faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal afetler sonucunda canını kurtarabilen insanlar sahip oldukları imkânlardan mahrum olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Sigorta faaliyetleri böyle bir durum karşısında kişinin imdadına yetişecektir. Sigortacılıkla ilgili farkındalık seviyesi maalesef ülkemizde yeteri kadar gelişmemiştir. Bu çalışma, sigortacılık faaliyetleri hakkında bir farkındalık oluşturacaktır. Ayrıca çalışmada, deprem hakkında genel bilgiler verilmiştir. Depremin ülke ekonomisine etkileri araştırılmıştır.  Türkiye’de deprem üzerine yapılan sigortacılık faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Meslek yüksekokulu öğrencilerinden 148 kişi üzerinde yapılan anketin sonuçları irdelenmiştir.Keywords
Deprem, sigorta riski, doğal afetler, deprem kayıpları

References