Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Teknoloji, iletişim ve ulaşım sektörlerinde yaşanılan olumlu ve hızlı gelişmeler, mesafeler azalmasına ve küreselleşme olgusunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte sanayileşme düzeyi ve şehirleşmenin artmasıyla çevre kirliliğinin giderek daha önemli bir problem haline gelmiştir. İlk başlarda önemsenmeyen çevre sorunların giderek tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla bu alanda daha fazla araştırmalar yapılır olmuştur. Bu araştırma, hem konu literatüre hemde tüm ilgili tüm paydaşlara katkı sağlanmayı amaçlamaktadır. Araştırma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerinin çevreye karşı olan duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmada ögrencilerin bazı kişisel özelliklerinin (cinsiyet, yaş, gelir seviyesi, devam ettikleri program ve öğretim türü) çevre duyarlılıklarına ilişkin görüşlerinde fark yaratıp yaratmadıgı incelenmiştir. Araştırmada, literatür taraması yoluyla geliştirilen 22 soruluk anket kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 400 öğrenciye anket uygulanmıştır. Bu anket aracılıgıyla ögrencilerin, çevre duyarlılıgı davranışlarına ve örgün egitim kurumlarında aldıkları çevre egitiminin yeterliligine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anketin geçerligi için uzman görüşü alınmış ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olup verilerin analizinde bilgisayar ortamında SPSS Veri Analizi Programı kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Çevre, çevre duyarlılıgı, üniversite ögrencileri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri