INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


THE IMPACT OF LOGISTICS IN MODERN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: ROLE OF INTERNATIONAL BUSINESS LAWS

Bu araştırma, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkiyi ve lojistiğin tedarik zinciri yönetimini nasıl etkilediğini anlamaya yönelik bir girişimdir ve bu nitel çalışma, lojistiğin bir organizasyonu büyütmeye nasıl yardımcı olduğunu keşfetmek içindir. Ayrıca uluslararası iş kanunları ışığında, bir organizasyonu büyütürken veya organizasyonun dünyadaki yerini sürdürürken akılda tutulması gereken temel noktalar nelerdir? Bu araştırmanın temel amacı, lojistiğin bir organizasyonun gelişiminde önemli bir rol oynadığını keşfetmek ve belirtmektir. Araştırma modeli, çevrimiçi ve yerinde anket yoluyla farklı sektörlerden 201 katılımcı (134 erkek ve 60 kadın) ile test edilmiştir. Anket demografik bilgiler ve algılanan belirsizlik ölçeği olarak farklı bölümlerden oluşturulmuştur. Verilerin istatistiksel analizini yapmak için SPSS programı kullanılmıştır.Keywords
Tedarik zinciri yönetimi, lojistik, iş hukuku.

References