Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA FAALİYETTE BULUNAN HASTANELERDE BİR ARAŞTIRMA

Sürdürülebilirlik son yıllarda önemi artan, kamu ve özel sektör için işlemlerinde dikkate almaları gereken önemli bir konu olarak görülmektedir. Küreselleşen ekonomide, insan yaşamını doğrudan odak noktası eden önemli sektörlerden birisi sağlık sektörüdür. Bu araştırmada İstanbul Avrupa Yakasındaki özel ve kamu hastanelerinin süreçlerinde sürdürülebilirliğe uyum düzeyleri ve uyumlu ise bunların neler olduğu incelenmiştir. Araştırmada hastanelerden sürdürülebilirlik anketi ile veriler toplanmış, istatistiksel olarak bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hastanelerin uygulamalarında sürdürülebilirlik düzeyleri istenen seviyede değildir. sürdürülebilir sosyal politikalar ise uygulamada önemli yer tutmaktadır. Araştırma göstermiştir ki, hastane yöneticilerinin sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalık düzeylerinin arttırılması gerekir. Bunun yanında, sürdürülebilir çevre ve sosyal politikaların sağlanmasında sağlık bakanlığı ile koordinasyonlu çalışmanın arttırılması gerekir.Anahtar Kelimeler
Sağlık Sektörü; Sürdürülebilirlik; Hastane.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri