INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA FAALİYETTE BULUNAN HASTANELERDE BİR ARAŞTIRMA

Sürdürülebilirlik son yıllarda önemi artan, kamu ve özel sektör için işlemlerinde dikkate almaları gereken önemli bir konu olarak görülmektedir. Küreselleşen ekonomide, insan yaşamını doğrudan odak noktası eden önemli sektörlerden birisi sağlık sektörüdür. Bu araştırmada İstanbul Avrupa Yakasındaki özel ve kamu hastanelerinin süreçlerinde sürdürülebilirliğe uyum düzeyleri ve uyumlu ise bunların neler olduğu incelenmiştir. Araştırmada hastanelerden sürdürülebilirlik anketi ile veriler toplanmış, istatistiksel olarak bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hastanelerin uygulamalarında sürdürülebilirlik düzeyleri istenen seviyede değildir. sürdürülebilir sosyal politikalar ise uygulamada önemli yer tutmaktadır. Araştırma göstermiştir ki, hastane yöneticilerinin sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalık düzeylerinin arttırılması gerekir. Bunun yanında, sürdürülebilir çevre ve sosyal politikaların sağlanmasında sağlık bakanlığı ile koordinasyonlu çalışmanın arttırılması gerekir.Keywords
Sağlık Sektörü; Sürdürülebilirlik; Hastane.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved