INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GÖRSEL İLETİŞİM SÜRECİNDE MÜZİK FESTİVALİ AFİŞLERİNİN ÇÖZÜMLEMELERİ

İletişim, toplumlararası ortamlarındaki düşünce, duygu ve olayların, olgulara ilişkin bilgilerin aktarılmasını, toplumsal etkileşim sürecinde gerçekleştiren düşünce ve duyguların bildirimidir. Toplumlarda iletişimin en büyük yardımcıları ise kuşkusuz kitle iletişim araçlarıdır. Bugün modern toplumlarda ve gelişmekte olan ülkelerde kitle iletişim araçlarının ekonomik, kültürel, toplumsal yaşam içinde önemli bir rolü olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Hiç kuşkusuz bunun temel nedenleri arasında, teknolojinin baş döndüren hızdaki gelişimiyle, kitle iletişim araçları ve kişisel bilgisayarların gelişiminin olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Kitle iletişim araçları içerisinde, görsel iletişim en etkili enstrümanlar içinde yer almaktadır. Görsel iletişimde geniş anlamıyla ‘görsel olan’ görülebilen her şey iken dar anlamıyla, güzel sanatlar, resimler ya da imgelerdir. Resim ve imgeler ise afişlerle hayat bulurlar.Afişler, toplumsal ve bireysel iletişimi sağlayan en önemli iletişim araçlarıdır.Görsel iletişim araçlarındaki afişlerden, sanat ve kültürel afişlerini ise ayrı bir katagoride değerlendirmek gerekir. Bu afişler içerisinde müzik festivalleri afişlerini yer almaktadır. Festivaller;tarihi, süresi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı ve özellikleri önceden hazırlanan özel önemi olan sanat gösterileridir.Bu çalışmada, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlemiş olduğu “İstanbul Müzik Festivali” etkinliğinin, 1973’te gerçekleştirilen ilk etkinliğinden günümüze kadar olan kırk beş afiş içerisinden seçilen on beş festival afişi, görsel iletişim tasarımı açısından incelenmiştir. Afişlerin çözümlenmesi aşamasında temel tasarım ilkeleri, renkler, semboller ve anlamları temel alınarak analiz edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada on beş müzik festivali afişindeki tasarımların algılanması ve tasarımların vermek istediği mesajlarda ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords
Görsel iletişim, Kültürel Afişler, Müzik Festivali Afişleri

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved