Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


A RESEARCH FOCUSED ON IMPROVING VOCALISATION LEVEL ON VIOLIN EDUCATION

Araştırmada, keman eğitiminde kullanılan eserlerin seslendirilmesinde, öğretmen adaylarının karşılaştıkları güçlüklerden hareketle, esere yönelik hazırlanan alıştırmalarla seslendirme düzeylerinin geliştirmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda keman eğitimcilerine yeni bakış açıları sağlamak hedeflenmiştir. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi müzik öğretmenliği programında keman eğitimi alan üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Random yöntemi ile belirlenen çalışma grubu, üç deney ve üç kontrol grubu olmak üzere toplam altı keman öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Elde edilen veriler performans ölçeğinde değerlendirilip Man Whitney U testi ve Independent Samples t Test ile analiz edilmiştir. Bulgularda, deney grubunun ön test-son test puanları arasındaki farkın son test puanlarının lehine olduğu görülürken, kontrol grubunun ön test-son test puanları arasındaki farkların istatistiksel açıdan anlamsız olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, keman eğitiminde seslendirme düzeylerini geliştirmeye yönelik hazırlanan çalışma örneğinin, deney grubundaki öğrencilerin müzikal ve teknik becerilerine ilişkin performanslarını arttırmada önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Keman eğitimi, Keman Çalışma Örneği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri