Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KARACASU DERİ İŞLEME (TABAKHANE) İŞLETMELERİ VE İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Dericilik sektörü Türkiye ekonomisinin önemli unsurlarından biridir. Deri ürünleri Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Dericilik, son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmelerden olumsuz etkilense de önemini korumaktadır. Aydın ili Karacasu ilçesinde yer alan deri işleme işletmeleri (tabakhane) de bu gelişmelerden bağımsız değildir. Bu çalışmanın amacı Aydın ili Karacasu ilçesinde yer alan dericilik sektörünün mevcut sosyo-ekonomik yapısını analiz etmek ve sorunlarına çözüm önerileri geliştirebilmektir. Çalışmanın yöntemi hazır bilgilerden yararlanmak, soru sormak ve yerinde gözlem şeklindedir. Karacasu Dandalaz Dericiler Sitesi toplam 15 tabakhane işletmesiyle 1985 yılında kurulmuştur. Modern bir arıtma tesisi vardır. Günümüzde Dandalaz Dericiler Sitesinde 8 tabakhane işletmesi faaliyetini sürdürmektedir. Karacasu'daki deri işleme işletmeleri, deri üretiminde modern yöntemleri tercih ederken; geleneksel yöntemleri de uygulamaktadırlar. Örneğin Bodrum sandaletleri, büyük oranda, Karacasu’da geleneksel yöntemlerle tabaklanan derilerden üretilmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre Karacasu’daki deri işleme işletmeleri rekabet güçlerini sürdürmekte zorlanmakta ve gelecek kaygısı taşımaktadır.Anahtar Kelimeler
Dericilik Sektörü, Tabakhane, Karacasu, İşletme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri