Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HEYKEL ÖRNEKLERİYLE TOPLUM SANAT İLİŞKİSİNE BAKIŞ

Toplum ve sanat ilişkisi, görsel sanatlardan edebiyata, reklamlardan tasarım nesnelerine kadar çok geniş yelpazede incelenebilir. Bu çalışmada, farklı toplumsal yapı ve görüşün ortaya çıkardığı sanat yapıtları ve bu yapıtlar içerisinden de heykel sanatı temel alınmıştır. Yapıt örnekleri kronolojik sıra gözetilerek belli başlı topluluk ve uygarlıklardan seçilmiştir. Toplum ve sanat ilişkisi, dört farklı kültür ve yapının üretmiş olduğu heykel örnekleri üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu örnekler günümüze kadar olan süreci ele alacak şekilde arttırılabilir. Nesnel dünya, insan, kültür ve toplum yaşantısı ile harmanlanmış sanat yapıtı, tarihsel süreç izlenerek incelendiğinde, detaylı bir yaşam kurgusu ortaya çıkmaktadır. Amaç, toplum ve sanat ilişkisini anlamaya çalışırken, sanatın gelişim ve değişim dinamiklerine dikkat çekmektir. Bu yolla kişinin kendisini ve yaşadığı dünyayı daha iyi anlamlandırabilmesine yardımcı olmaktır. Bugün biliyoruz ki, sanat bir bilgi biçimidir. Sanat yapıtları yoluyla insanlar, içsel deneyimlerini, dürtülerini, kaygılarını, korkularını, tatmin beklenti ve açlıklarını, içsel ve dünyevi ihtiyaçlarını, kötülük tutkularını, yaşam-ölüm gibi soruları, adalet, savaş ve barış kavrayışlarını, zevk ve ihtiraslarını, kısacası insan olarak çoğunluk özelliklerini izleme fırsatı bulabilirler.Anahtar Kelimeler
Sanat, toplum, heykel, sanat eğitimi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri