Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TEKNOKENTLERİN ve AR-GE FİRMALARININ 4691 SAYILI TGB KANUNU, VUK ve TTK AÇISINDAN DENETİMİ

Günümüzde hızla gelişen teknoloji coğrafi sınırları ortadan kaldırmaya başlamış, bu doğrultuda basit nitelikli ürünlerin yanı sıra katma değeri yüksek ürünlerin üretimine olan talep artmıştır. Bilim ve teknolojinin geliştirildiği Teknokentler sahip oldukları nitelikler vasıtasıyla bu talebi karşılamayı amaçlamaktadır. Ülkemizde 2001 yılında çıkan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile oluşturulmuş Teknokentler üniversite-sanayi işbirliğini sağlama, inavasyon yapma, bilgi ve teknoloji geliştirme gibi anahtar görevleri üstlenmektedir. Ekonomik kalkınmanın bir koşulu haline gelmiş olan teknoloji ve teknolojiye bağlı yatırımların istenilen kalkınma performansını gösterebilmesi için bu yatırımların kuruluşunda belirlenen hedeflere bağlı bir şekilde devamlılığını sürdürmesi ve amaçlarından sapmaması beklenmektedir. Bu nedenle bu kuruluşların denetimi teknoloji politikalarının başarılı sonuçlanması açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızda Teknokentler ile ilgili kavramlar, Teknokentlerin kuruluşu, yönetimi, verilen destekler vergi muafiyeti ve istisnalara yönelik literatür incelemesi yapılmış bunun yanı sıra Teknokenlerin TGBK, VUK ve TTK açısından denetimine yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Teknokent, Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri