INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DİJİTAL TAYLORİZMİN İNSAN, ÜRETİM VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

2011 yılında Hannover fuarında Almanya tarafından akıllı makineler ve üretim mekanizmalarının merkezindeki Endüstri 4.0 süreci ortaya atılmıştır. Bu süreçle birlikte “Bilimsel Yönetim” olarak da bilinen Taylorizm günümüze uyarlanarak “Dijital Taylorizm” modern yönetim tarzı meydana çıkmıştır. Dördüncü sanayi devrimine neden olduğu ileri sürülen nesnelerin interneti, siber-fiziksel sistemler, büyük veri-veri analitiği, öğrenen sistemler, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik gibi teknolojik gelişmelerin; sadece üretimde maliyetleri açısından değil, üretim görev alacak insan kaynağının niteliği açısından da büyük bir değişime neden olacağı, Endüstri 4.0’ın beklenen ve dikkat çeken sonuçlarından birisidir. Üretim zincirinin dijitalleşmesinin ve makina-insan-altyapı etkileşiminin sağlanması ile ‘Akıllı Üretim Sistemleri’nin geliştirilmesinin, sanayide bir paradigma değişime de sebep olacağı öngörülmektedir. Bu süreçte Taylorizm olarak da ifade edilen Bilimsel Yaklaşım’ın günümüze uyarlanmasını ifade eden “Dijital Taylorizm” ya da “Yeni Taylorizm” yönetim tarzı tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada da dikkat çekilen alt başlıklarıyla ve insan, üretim ve ekonomi boyutlarıyla ele alınan Endüstri 4.0; hem Dijital Taylorizm gibi yeni yönetim anlayışlarının gelişmesini zorunlu kılacak, hem de çalışan ve tüketici yönüyle süreçten etkilenmesi kaçınılmaz olan insanoğlunun geleceğinin planlanmasının, sürece uygun olarak yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirecektir.Keywords
Dijital Taylorizm, Endüstri 4.0, Yeni Taylorizm.

References