Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDAKİ KRİZLERİN MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İLİŞKİLERİN GELECEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Türk ve Amerikalı ilişkileri 18. Yüzyıl sonlarında Akdeniz’de Türkiye’nin kontrolü altındaki limanlara yönelik sürdürülen deniz ticareti yolu ile başlamıştır. İki ülke tarih boyunca savaş yapmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilan etmemiş, ancak Lozan Barış Antlaşması görüşmelerine gözlemci olarak katılmıştır. İki ülke arasında I. Dünya Savaşı’ndan sonra hemen diplomatik ilişki kurmak kolay olmamıştır. Türkiye’deki Amerikan okullarının misyoner propaganda yaptıklarına ilişkin Türklerdeki yargıya ilaveten ABD’nin Doğu’da bağımsız Ermenistan ve Kürdistan devletlerinin kurulmasına ilişkin girişimleri ve Osmanlı Devleti’nden ABD’ye göç etmiş olan Rum, Ermeni, Yahudi vb. azınlıkların ABD’deki Türkler aleyhine olan faaliyetleri ilişkileri olumsuz olarak etkilemiştir. Türkiye ile ABD arasındaki ilk diplomatik ilişki 11 Şubat 1927 tarihinde kurulmuştur. İlişkiler, II. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde de arada önemli bir çekişme olmadan devam etmiştir. Savaştan sonra kurulan yeni dünya düzeninde, Türkiye; ABD’nin başını çektiği batı bloku içerisinde yer almış ve 18 Şubat 1952 tarihinde Kuzey Atlantik Teşkilatı (NATO)’na üye olarak bir anlamda ABD ile siyasi ve askeri ortak olmuştur. Bu tarihten sonra ilişkiler NATO kapsamındaki işbirliği olanaklarının sağladığı ivme ile daha çok ikili alanda ekonomik, askeri operasyonlar, savunma sanayii, terörizm, enerji güvenliği, eğitim ve benzeri alanlarda sürdürülmüştür. Ancak, günümüze kadar Türkiye ile ABD, dostluk, müttefiklik hatta stratejik ortaklık olarak nitelenen ikili ilişkilerinde önemli anlaşmazlık ve sorunlar da yaşamışlardır. Bu sorunlar zaman zaman ulusal menfaatleri olumsuz olarak etkilemiş ve tepki olarak iki ülke ilişkilerinin gerilemesine veya yavaşlamasına sebep olmuştur. Bu çalışmada, iki ülke arasında günümüze kadar ortaya çıkmış olan ve ABD’nin veya Türkiye’nin ulusal menfaatlerini etkilemiş olabileceği değerlendirilen krizler ve çekişmeler gözden geçirilecek, krizlerin bir kısmının neden ve sonuçlarına ilişkin çıkarsamalar yapılarak geleceğe ilişkin öngörülerde bulunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Türkiye ABD İlişkileri, Dostluk ve İşbirliği, Müttefiklik, Kriz

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri