Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İHRACAT ÇEŞİTLENDİRMESİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ekonomik büyümenin kaynaklarının ne olduğu ve uzun süreli ekonomik büyümenin nasıl sağlanacağı iktisat biliminin temel sorunudur. Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki rolü bu kapsamda önem arz eden bir konudur. Bu yüzden ihracata dayalı ekonomik büyüme ülkelerin temel hedefleri arasına girmiş bulunmaktadır. İhracata dayalı ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için istikrarlı ihracat yapısı gerekli görülmektedir. İhracatta istikrarlı yapının sağlanması ve sürdürülmesinin, ürün ve pazar çeşitlendirmesine bağlı olduğu kabul edilmektedir. Çünkü ihracatta sınırlı mal veya pazar bağımlılığı olan ülkeler, fiyat değişimleri ve dış şoklara karşı savunmasız kalmaktadır. Bu tür risklerin önüne geçebilmek ve daha sağlam bir ihracat yapısına sahip olmak için ürün ve pazar çeşitlendirmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin ihracatında çeşitlendirme seviyesi ve ekonomik büyüme ilişkisini analiz etmektir. Elde edinilen sonuçlara göre Türkiye’de ihracat çeşitlendirme seviyesi (yoğunlaşma katsayısının azalması) arttıkça ihracat ve büyümenin olumlu etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
İhracatta Çeşitlenme, İhracatta Yoğunlaşma, Ekonomik Büyüme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri