INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GÜMÜŞHANE ÖRNEKLEMİNDE DOĞA SPORLARI VE TURİSTİK POTANSİYELİ

Dinlenme ya da spor amaçlı bir malzeme yardımıyla veya malzeme kullanılmadan gerçekleştirilen doğal arazi ve doğal ortamdaki faaliyetlerin tümüne doğa sporları denilmektedir. Trekking (doğa yürüşü), kaya tırmanışı, kampçılık, avcılık, dağcılık, bisiklet sporu, yamaç paraşütü, rafting ve doğa fotoğrafçılığı bu noktada sözü edilebilecek aktiviteler arasında yer almaktadır. Gümüşhane ilinin neredeyse tamamı doğa sporları için destinasyon oluşturmaktadır. İlin genel yapısı dağlık özellik göstermekle birlikte, farklılaşan arazi yapısı, kaya tırmanışı, bisiklet turu ve doğa yürüyüşü yapmaya olanak sunmaktadır. Bu çalışmada, doğa sporları ve turistik potansiyeli Gümüşhane ekseninde ele alınmaktadır. Çalışmanın bilimsel yönünün oluşturulmasında, il turizm müdürlüğü verilerinden, yazılı ve görsel basında yayımlanmış makale, söyleşi ve anekdotlardan yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, mevcut olanaklar kullanılarak, oldukça basit tedbirlerle genel bir fizilite çalışması yapılarak, bölgenin sınırsız potansiyelini ortaya koymanın mümkün olduğunu göstermektedir.Keywords
Doğa Turizmi, Gümüşhane, Bisiklet turu, Avcılık

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved