Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GÜMÜŞHANE ÖRNEKLEMİNDE DOĞA SPORLARI VE TURİSTİK POTANSİYELİ

Dinlenme ya da spor amaçlı bir malzeme yardımıyla veya malzeme kullanılmadan gerçekleştirilen doğal arazi ve doğal ortamdaki faaliyetlerin tümüne doğa sporları denilmektedir. Trekking (doğa yürüşü), kaya tırmanışı, kampçılık, avcılık, dağcılık, bisiklet sporu, yamaç paraşütü, rafting ve doğa fotoğrafçılığı bu noktada sözü edilebilecek aktiviteler arasında yer almaktadır. Gümüşhane ilinin neredeyse tamamı doğa sporları için destinasyon oluşturmaktadır. İlin genel yapısı dağlık özellik göstermekle birlikte, farklılaşan arazi yapısı, kaya tırmanışı, bisiklet turu ve doğa yürüyüşü yapmaya olanak sunmaktadır. Bu çalışmada, doğa sporları ve turistik potansiyeli Gümüşhane ekseninde ele alınmaktadır. Çalışmanın bilimsel yönünün oluşturulmasında, il turizm müdürlüğü verilerinden, yazılı ve görsel basında yayımlanmış makale, söyleşi ve anekdotlardan yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, mevcut olanaklar kullanılarak, oldukça basit tedbirlerle genel bir fizilite çalışması yapılarak, bölgenin sınırsız potansiyelini ortaya koymanın mümkün olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Doğa Turizmi, Gümüşhane, Bisiklet turu, Avcılık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    İndeks Taraması

    JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

    worldcat ile ilgili görsel sonucu


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

    Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

     


    İndeks Taraması


    İndeks Taraması

     Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri