INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İNGİLTERE VE FRANSA’DA KADINLARIN SAÇ POLİTİKALARI VE SAÇ GÜZELLİĞİ ALGILARI (19. YÜZYIL’DAN 20. YÜZYIL’A)

“Güzel”, toplumlar tarafından genellikle kadınla özdeşleştirilmiş bir kelimedir çünkü Antik zamanlardan beri kadın ve kadın bedeni güzelliğin sembolü olarak düşünülmüş ve zaman içerisinde değişim gösterse de güzelliğin idealize edilmiş hali her daim kadın bedeni üzerinden yapılmıştır. Güzellik algısının kültürel ve tarihsel olarak değişimini düşündüğümüzde mutlak güzellikten ve kadınların kaderini hangi estetik kriterin belirlediğinden bahsetmek zordur. Çünkü bir kadını güzel/bir erkeği yakışıklı olarak tanımlayan sosyal yargılar oldukça karışık olgulardır, bu karışıklığın sebebi objektif standartların olmamasının yanı sıra bu standardı belirlemeye çalıştığımızda da objektif olmanın zorluğudur. Bir diğer yandan, insanların güzelliğe dair yargıları beden parçalarının estetik görünüşünden ortaya çıkabilir çünkü beden parçaları kadın ve erkeğin genel görünüşüne katkı sağlayarak kişilerin güzel ya da yakışıklı algılanmalarına sebep olur. Saç, insanların karşısındaki kişiyi güzel olarak algılamalarını sağlayan en önemli bedensel parçaların başında gelir ve kadın güzelliğinin de yadsınamaz bir öğesidir. Çünkü saç, bedenin sadece bir parçası değil, özellikle kadınları hesaba kattığımızda, aynı zamanda süsüdür. Martin Luther’in “saç bir kadının en zengin süsüdür” sözü bu görüşü destekleyici niteliktedir. Tüm bunların sonucunda, çalışmanın ana teması kadın saçı olarak seçilmiş, bu temada da 19. ve 20. yüzyıl İngiliz ve Fransız kadınlarının saç ve saç güzelliği algıları odak haline getirilmiştir. Çalışmada bu odaklar analiz edilirken aynı zamanda Batı Avrupa kadınlarının saça ve saç güzelliğine dair algılarının kısa bir tarihsel özeti sunulacaktır.Keywords
Saç, Kadın Saçı, Güzellik, Kısa Saç, Uzun Saç

References