Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MUHASEBE EĞİTİMİNİN AKREDİTASYONUNDA STRATEJİK YOL HARİTASI: KAYNAK TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME KOŞULLARI

Muhasebe ve muhasebe eğitimi ülkelerin vizyonlarını belirlemede stratejik bir yere sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ülkelerin hem yerel hem de küresel bazda geleceklerinin inşasında hem toplumsal hem de ekonomik olarak çok önemli bir işleve sahip olan muhasebe, ülkelerin ekonomik değerlerin dolayısıyla kurumsallığın genetik kodları (şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk) kodlarının etkinliğini gerçekleştirmenin yanı sıra, bu kodların üretimini sağlayan temel dinamiktir. Muhasebe asimetrik düzlemde bu değerlerin üretimi yerine, etiksel yozlaşma nedeniyle, toplumsal aydınlatma işlevini yeterince yerine getirmekte zorlanmaktadır. Bu araştırma, Türkiye’deki muhasebe eğitiminin yerelden küresele evrilme için muhasebe eğitimini veren tüm eğitim kurumlarının mesleki etik çerçevesinde temel yeteneklerinin farklılıklarını oluşturabilecekleri, küresel finansal raporlama kültürünün geliştirilmesine yönelik kaynak tabanlı bir model ile ulusal stratejik değerler tasarımına dair bir rehber oluşturmayı amaçlamaktadır. Kaynak tabanlı bu modelleme, mesleki etik çerçevesinde küresel finansal raporlama kültürünün geliştirilmesinin oluşturulmasında kavramsal-kuramsal temelde zenginleştirilmiş ve gerçeğe gitme noktasında diyalektik bir hamleyi ve bağlı değerlendirme argümanlarını ortaya koymayı hedeflemektedir.Anahtar Kelimeler
Muhasebe Eğitiminde Akreditasyon, Eğitimde Temel Yetenek

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri