INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BALKAN ÜLKESİ BULGARİSTAN’DAN GÖÇ EDEN TÜRK AİLELERİNE AİT GELENEKSEL İÇ GÖMLEKLERİN İNCELENMESİ

Geleneksel iç gömlek, hem kadınlar hem de erkekler tarafından giyilen iç giysilerden biridir ve geçmişte çeyizde yer alması gereken en önemli giysiler arasında yer almıştır. Çalışmada amaç, Balkan ülkesi Bulgaristan’da yaşamış; fakat belirli yıllarda yapılan zorunlu göçler sonucunda Türkiye’ye gelen Türk ailelerine ait geleneksel iç gömlekleri; renk, kumaş, model, dikim ve süsleme özellikleri bakımından incelemektir. Bu amaçla Bulgaristan’dan 1951 ve 1978 yıllarında göç eden iki aileden satın alınmış 8 adet geleneksel iç gömlek, giysi analiz formuna göre incelenmiş ve geleneksel iç gömlekler, çeşitli açılardan fotoğraflanarak görselleştirilmiştir. Ayrıca göç eden Türk aileler ile kişisel görüşme yapılmış ve geleneksel iç gömlekler hakkında bilgi toplanmıştır. Geleneksel iç gömleklerde; krem renkli pamuklu, ipekli, pamuk - ipek karışımlı bürümcük kumaşın kullanıldığı ve dokuma kenarlarının farklı renklerde olduğu dikkat çekmektedir. Genellikle beş parçadan oluşan geleneksel iç gömleklerin en önemli özelliği, yakasının oyulmamış olması ve giyecek kişiye göre sonradan açılmasıdır. Genellikle el dikişi ile dikilen geleneksel iç gömleklerin, çeyiz olarak hazırlandığında tığ oyası ve iğne oyası ile süslenmiş olması dikkat çekmektedir.Keywords
Bulgaristan, çeyiz, geleneksel, giysi, iç gömlek.

References