Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLERİN VERGİ USUL KANUNU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN ÖRNEK UYGULAMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Katma Değer Vergisi Kanunu 11/1-a maddesine göre ihracat teslimleri vergiden istisna edilmektedir. Aynı kanunun 12/1 maddesine göre ise bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin yurtdışındaki bir müşteriye yapılması veya serbest bölgedeki bir alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması ve de teslime konu olan malın gümrük bölgesinden çıkarak; dış ülke ya da serbest bölgeye ulaşması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerekmektedir. Gümrük mevzuatına göre de gümrüksüz satış mağazaları, gümrük antreposu sayılmakta ve Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinde yer almaktadır. Bu kapsamda, gümrük satış mağazalarına yapılan teslimler katma değer vergisine tabi olmakta ancak bu mağazalardan yapılacak olan teslimler vergiden müstesna olmaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin kendilerine bağlı olarak “gümrüksüz satış mağazası” şubelerine merkezlerinden yapılan teslimlerin katma değer vergisi kapsamında değerlendirmesi ile düzenlenecek belgeler ve bu belgelerin düzenleri açısından incelemesi yapılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Katma Değer Vergisi, Vergi İstisnası, Gümrüksüz Satış Mağazaları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri