Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PERİ MASALLARININ ÇOCUK PSİŞESİNDEKİ ÖNEMİ

“Peri masalları” (fairy tales) olarak adlandırılan masallar; kökenini sözlü halk masallarından (folk tales) alan ayrı bir edebi türdür (akt. Duman, 2018:41). Geçmişine bakıldığında üst sınıfa mensup yetişkin bireyler için hazırlanmış olduğu anlaşılan bu masallar, zaman içerisinde içerdiği büyüme ve gelişme öğeleri ile çocukların da ilgisini çekmiştir. Bugün masallar, bütün kültürlerde çocuk edebiyatının ilk ve en önemli kaynağı olarak kabul edilir hale gelmiştir (Şahin, 2011). Masalların çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki faydalarına dair hakkında pek çok yazı yazılmıştır. Jung psişenin yapısının en iyi çalışılabileceği ürünlerin; belirli kültürel bilince dair materyalleri daha az barındıran peri masalları olduğunu, bu bakımdan psişenin temel yapılarının daha net görülebildiğini ileri sürmüştür (akt. von Franz, 1996:15). Von Franz da, insanın temel özelliklerini en saf şekilde peri masallarının yansıttığını belirtmiştir (akt. Stevens-Guille&Boersma, 1992). Ancak masalların çocuğun psikolojik iyi oluşu üzerindeki etkilerinin incelendiği çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmada peri masallarının çocuk psişesi üzerindeki etkilerinin ve öneminin bir derlemesi yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
peri masalı, çocuk, psişe, psikolojik iyi oluş.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri