Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SİYASAL PARTİLERİN 24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM BEYANNAMELERİNDE, DİJİTAL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Makalemiz kapsamında, siyasal partilerin 24 Haziran 2018 Genel Seçim Beyannamelerinde, teknoloji ve dijitalleşmeye yönelik politikaları incelenmektedir. İncelemede temel olarak, siyasi partilerin gelişen teknolojiler karşısında konumlanmaları, politikalarını belirlerken İnovasyon noktasında farkındalıkları irdelenmeye çalışılacaktır. Siyasal partilerin en önemli amacı, kitleleri propaganda yoluyla ikna edip siyasal iktidarı elde etmektir. Kitlelerin ikna süreçleri birçok açıdan bünyesinde zorlukları barındırmaktadır. Çünkü günümüzde gelişen teknolojiyle beraber kitleler yoğun bir bilgi bombardımanına maruz bırakılmaktadır. Bu bilgi bombardımanı sürecinde, partilerin siyasal iletişim stratejileri doğrultusunda hedef kitleye doğru, tanıtıcı ve ikna edici bilgiyi verebilmek en önemli görev haline gelmiştir. 24 Haziran 2018 seçimlerine katılan 5 siyasal partinin dijitalleşen teknolojiler karşısında kendilerini geliştirip geliştirmedikleri ve siyasal aktörler tarafından bu sürecin kamuoyuna aktarılması sorunu makalemiz kapsamında sayısal verilerle ortaya konulacaktır. Seçim beyannameleri bu noktada partilerin resmi politika önerilerinin bir yansımasıdırlar. Makalemizde partilerin beyannamelerinde teknolojik gelişmelere ne kadar önem verdikleri incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Seçim Beyannamesi, Siyasal Parti, İkna, Teknoloji, Dijitalleşme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri