Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


2016 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TURİZM'E EKONOMİK AÇIDAN GENEL BİR BAKIŞ

Turizm,bir ülkenin sosyal, çevresel,tarihi ve kültürel mirasının sürdürülebilmesi ve korunması açısından önemli olmasının yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayan lokomotif bir sektör olduğunu ispatlamıştır. Son yıllarda Dünya genelinde yaşanan sorunlardan Turizm'de nasibi almış ve sorunları geride bırakarak çabuk iyileşebilme özelliği göstermiştir. Dünya Turizmi 2016 yılında %4 'lük büyüme ile 1 milyon 235 bin seyahat eden Turist sayısına ulaşmıştır. Turizm ve Seyahatin, GSYH'ye Dünya çapında doğrudan etkisi 2.306 milyar dolar, Türkiye'de 29,1 milyar dolardır. Dünya çapında 292.220.000 kişiye ve Türkiye'de 495.100 kişiye doğrudan istihdam yaratmıştır. Turizm sektöründen elde edilen gelir ülkelerin dış borç açıklarını kapatmalarında da önemli bir role sahiptir. Şöyle ki ,2016 yılını geride bırakırken Turizm'in Türkiye dış ticaret açığının %40'nı kapattığı görülmektedir. Bu çalışmada, 2016 yılını geride bırakırken farklı raporlardan yararlanılarak Turizm'in Dünya ve Türkiye ekonomisine katkısı değerlendirilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Dünya'da turizm, Türkiye'de turizm, 2016 turizm istatistikleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri