INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


2016 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TURİZM'E EKONOMİK AÇIDAN GENEL BİR BAKIŞ

Turizm,bir ülkenin sosyal, çevresel,tarihi ve kültürel mirasının sürdürülebilmesi ve korunması açısından önemli olmasının yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayan lokomotif bir sektör olduğunu ispatlamıştır. Son yıllarda Dünya genelinde yaşanan sorunlardan Turizm'de nasibi almış ve sorunları geride bırakarak çabuk iyileşebilme özelliği göstermiştir. Dünya Turizmi 2016 yılında %4 'lük büyüme ile 1 milyon 235 bin seyahat eden Turist sayısına ulaşmıştır. Turizm ve Seyahatin, GSYH'ye Dünya çapında doğrudan etkisi 2.306 milyar dolar, Türkiye'de 29,1 milyar dolardır. Dünya çapında 292.220.000 kişiye ve Türkiye'de 495.100 kişiye doğrudan istihdam yaratmıştır. Turizm sektöründen elde edilen gelir ülkelerin dış borç açıklarını kapatmalarında da önemli bir role sahiptir. Şöyle ki ,2016 yılını geride bırakırken Turizm'in Türkiye dış ticaret açığının %40'nı kapattığı görülmektedir. Bu çalışmada, 2016 yılını geride bırakırken farklı raporlardan yararlanılarak Turizm'in Dünya ve Türkiye ekonomisine katkısı değerlendirilmeye çalışılmıştır.Keywords
Dünya'da turizm, Türkiye'de turizm, 2016 turizm istatistikleri

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved