Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTA GELİR TUZAĞINI AŞMADA ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME: TÜRKİYE VE GÜNEY KORE KARŞILAŞTIRMASI

Gelişme düzeyinden bağımsız olarak her ülkenin ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin iktisadi önceliklerinden biri olan büyüme ihtiyacı, sürdürülebilir, sürekli ve istikrarlı büyüme sürecinin temel belirleyicileri arasında teknolojik yenilikler özel bir önem taşımaktadır. Bilgi toplumuna doğru yapısal dönüşüm ve yüksek gelir grubuna geçiş, teknolojiyi geliştirme ve kullanma kapasite ve kabiliyetiyle yakından bağlantılıdır. İthal teknolojik yenilikler kısa vadede ihtiyacı bir ölçüde karşılasa da, dışa bağımlılık farklı sorunları beraberinde getirmektedir. Orta gelirli ülkelerde teknolojinin üretimi için ar-ge’ye verilen önem ve ayrılan kaynaklar yeterli düzeyde değildir. Bundan dolayı bu ülkeler, genellikle düşük veya orta teknolojili, katma değeri düşük malların üreticisi ve ihracatçısı olarak orta gelir tuzağına düşmektedirler. Bu sorunu aşmak üzere, ar-ge’ye daha fazla kaynak aktarıp orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda rekabetçi pozisyonu geliştirecek yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, orta gelir tuzağından çıkış için teknoloji ve ar-ge’nin önemi kuramsal açıdan ele alındıktan sonra, orta gelir grubunda bulunan Türkiye ve özelikle teknolojik yenilikler için ar-ge’ye verilen önem ve sağlanan kaynaklarla başarı örneği sergileyen Güney Kore’deki durum karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir.Anahtar Kelimeler
Orta Gelir Tuzağı, Ar-Ge, Teknolojik Yenilik, Türkiye, Güney Kore.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri