Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE BRICS, MIST, KIRILGAN BEŞLİ ÜLKE GRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ülkelerin ekonomik durumları ve seyirlerinde, kendi içsel faktörlerinin önemli olduğu kadar, uluslararası faktörlerin ve etkileşiminde yüksek derecede belirleyici nitelikte olduğu bilinmektedir. Dünyanın maruz kaldığı yüksek hızdaki küreselleşme, ülkelerin ekonomik durum ve seyirlerindeki uluslararası belirleyicilik faktörünü hayati bir seviyeye çıkarmıştır. Mevcut küresel yapı, tüm bünyenin etkilendiği ekonomik bir sirayetle birlikte etkinin her biri arasında farklı hassaslıkta yaşandığı çeşitli katmanlar ve alt gruplar sistemini doğurmuştur. Bu katmanlar ve alt gruplar sistemi, gelişmekte olan ve gelecekte gelişmiş ülkelerin önüne geçebilecek gruplar olarak Yükselen Piyasa Ekonomileri içersinden BRICS ve MIST ülke ligleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca BRICS ve MIST grubuna dahil olmasıyla birlikte yüksek enflasyon, zayıflayan büyüme oranları, dış ticaret açıkları, dolaylı yatırımlara olan yüksek bağımlılıkları ve 2013 yılında para birimlerinin ABD Doları karşısında aşırı değer kaybetmesi sebebiyle Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye ülkeleri Kırılgan Beşli adıyla bu grubun içinde ortaya çıkan başka bir ülke grubudur. Söz konusu bu gruplara dahil olan ülkelerin uluslararası ekonomik etkileri nasıl karşıladıkları ve bu etkilerin mali yapılarına olan sirayeti kendi ekonomik durum ve seyirleri açısından hayati bir önem arz etmektedir.Anahtar Kelimeler
Yükselen Piyasa Ekonomileri, BRICS, MIST, Kırılgan Beşli

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri