Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GÜMÜŞHANE İLİNDE SPOR TURİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SPOR TURİZMİ ÜRÜNLERİ

Turizm; ulusal ve uluslararası düzeyde yarattığı katkılarla ekonomik açıdan önem arz eden bir endüstridir. İhtiyaçlar ve çevresel faktörler doğrultusunda turistlerin değişen talepleriyle birlikte turizm ürünleri ile destinasyonlar çeşitlenmiş ortaya çıkan turistik tüketim olanakları içinde spor turizmine olan talep artmıştır. Bu çalışmada, Gümüşhane ili spor turizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla doküman incelemesi yapılmış konu ile ilgili kitap, dergi, akademik yayın, rapor ve planlar incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda ilin sahip olduğu Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Limni Gölü Tabiat Parkı, Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, Karşıyaka Tabiat Parkı, Satala Antik kenti, Kromni Antik kenti, ile toplam 6.262,5 ha alan ile hikking, trekking, atlı yürüyüş, kampçılık, safari gibi doğa sporları potansiyelinin yüksek olduğu, ilin sahip olduğu Zigana Turizm Merkezi, Çakırgöl Turizm Merkezi, Kürtün Erikbeli Turizm Merkezi ve son olarak uygunluk raporu alan Süleymaniye Kış Sporları ve Kayak Merkezi ile karla örtülü gün sayısının yıl içinde 73,7 gün olan ve 80,0 cm. ulaşan kar kalınlığı ile ilin kış sporları turizmi için potansiyelinin yüksek olduğu, debileri yüksek ve uzunluğu 95 km’ olan Harşit çayı ve uzunluğu 320 km yi bulan Kelkit Çayı, doğal ve baraj gölleri ile rafting, yelken, kürek, olta balıkçılığı gibi su sporları potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bölgenin sahip olduğu 16 memeli hayvan türü, 40 kuş türü ve balık türü,16 çeşit yaban hayvanı türü ve Kangel Devlet Avlağı, Köse Genel Avlağı, Kelkit Ünlüpınar Genel Avlağı ile toplam 68.566 ha avlanma sahasıyla birlikte kuş ve yaban hayatı gözlemciliği, av turizmi potansiyelinin yüksek olduğu, 80 bitki familyasına ait 137 tanesi endemik olan 1010 çeşit bitki türüne sahip florası ile foto safari yapma potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Kazıkbeli yaylasından başlayarak Santa Harabeleri bölgesinde son bulan yaklaşık 250 km. lik parkur ile 4x4 safarileri, motokros ve motosafariler için potansiyelinin yüksek olduğu, Yükseltileri 1800 m ile 2700 m arasında değişen Kostan Dağı, Teslim Dağı, Vauk Dağı, Tersun Dağı, Pöske Dağı gibi yükseltileri ile Yamaç Paraşütü, Planör, Microlayt ile yapılan hava sporları için potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir



Anahtar Kelimeler
Spor Turizmi, Spor Turizm Çeşitleri, Gümüşhane

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   



Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri