Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNİN STRATEJİK NİTELİKLERİNE VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ALGININ KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRILMASI

ABD başkanlık sistemi, son yıllarda üzerinde birçok araştırma yapılan bir konu haline gelmiştir. Günümüzde parlamenter sistemin koalisyonlarla ortaya çıkan istikrarsızlıklarına çözüm olarak başkanlık sistemi sunulmaktadır. Bu çalışma, başkanlık sistemi tartışmalarına açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma çerçevesinde, öncelikle sistemin gereği gibi uygulandığı tek ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulaması irdelenmiş olup, başkanlık sisteminin stratejik nitelikleri ortaya konmuş ve Türkiye’de uygulanabilirliği deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaçla, 2016 yılında, İstanbul’da, devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere anket uygulanmıştır. Araştırmaya 734 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin okudukları üniversite türünün güçlü kurumsal yapı, yasama, yürütme ve yargı arasındaki keskin kuvvetler ayrılığı, güçlü yargı, ABD’de başkanlık sisteminin etkinliğini yönlendiren ABD’ye özgü faktörler, ABD’de erkler ayrılığı ve başkanlık rejiminin Türkiye’de uygulanabilirliği konusundaki görüşlerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda siyasi konulara ilgi duyan üniversite öğrencilerinin; güçlü kurumsal yapı, ABD’de erkler ayrılığı ve güçlü yerel yönetimler konusundaki görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem, Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri