Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BAĞLANMA KAYGISI VE KAÇINMASININ SERBEST HATIRLANAN OTOBİYOGRAFİK ANILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR DİLBİLİMSEL ANALİZ

Alanyazında, bağlanmanın bellek süreçleri üzerindeki etkisi üzerine önemli tartışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada bağlanma boyutları ve serbest hatırlanan otobiyografik anıların dilbilimsel özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Katılımcılar (N = 215) 3 anı hatırlamış ve bağlanma kaygısı ve bağlanma kaçınmasına dair bir ölçeği doldurmuşlardır. Sonuçlar psikolojik süreçlere işaret eden dilbilimsel göstergelerin kişilerin bağlanma eğilimlerine göre farklılaştığını göstermektedir. Yüksek bağlanma kaygısına sahip bireyler, bağlanma figürlerine saplantılı bir dikkat eğilimini içeren aşırılaştırma stratejilerinin bir yansıması olarak zengin sosyal detaylar içeren anılar rapor etmiştir. Bağlanma kaçınması, aile ilişkilerini gösteren kelimelerin kullanımı ile negatif yönde bir ilişki göstermiştir. Bağlanma kaçınması ile ilintili sönümleyici duyuş düzenleme stratejileri ise bağlanma davranış sistemini tehdit edebilecek otobiyografik anıların hatırlanmasını engelleme noktasında oldukça başarılı görünmektedir. Tartışmada bağlanma ilişkili bilgi yapılarının ve duyuş düzenleme stratejilerinin otobiyografik anıların içeriğinde nasıl farklılıklara yol açtığı üzerinde durulacaktır.Anahtar Kelimeler
Bağlanma kaygısı, bağlanma kaçınması, otobiyografik bellek, serbest hatırlama, LIWC.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri