Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÇOCUK İÇİN CEZA MEKANLARI

Suç-ceza kavramları ve insanlık tarihi beraber var olmuştur. Suç kavramı zaman içerisindeki sözlü-yazılı kurallara göre şekillenmişlerdir. Ceza kavramında zaman içerisinde bedensel cezaların yerini hürriyeti bağlayıcı cezalar almıştır. Hürriyeti bağlayıcı cezalarla beraber hapishaneler-cezaevleri oluşmuştur. Kapatılma mekanlarında ilk olarak toplum tarafından kabul görmeyen gruplar kalmaktayken daha sonra bu mekanlar suçlular için tasarlanan mekanlar olmuşlardır. 17. yüzyıla kadar çocukluk olgusu yoktur. 17. yüzyıldan sonra çocukluk kavramının varlığı kabul görmüştür. Çocukluk kabul gördükten sonra çocuk suçluluğu üzerine birçok düşünce ileri sürülmüştür. Düşünceler, teoriler ve kanunlar sonucu çocuk suçluluğu ve yetişkin suçluluğu birbirinden farklı kavramlar olarak kabul edilmiştir. Çocuklar yetişkinlerin öğrettikleri kadar suçun farkındalardır. Çocukların suça itilme sebepleri çocuklara suçun tam olarak öğretilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple çocukların suç işlemiş olmaları sonucu çocuklara ceza vermek yerine çocuklar topluma kazandırılmalılardır. Çocukların topluma geri kazandırılması için belirli fiziksel-psikolojik mekanlar içerisinde yetişmesi gerekmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye’de suça itilmiş çocukların kapatıldığı mekanlar tespit edilmiştir. Tespit edilen mekanların mekânsal analizi yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Cezaevleri, Çocuk Cezaevleri, Islahevleri, Suç ve Ceza, Suça İtilmiş Çocuklar

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri