Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÇİZGİ ROMANLARDA KULLANILAN BAZI SEMBOLLER VE BEDEN DİLİ

İnsanoğlunun resimle ilk tanışması doğada gördüğü nesneleri duygu yoluyla çağrıştırarak bazı eşyalar üzerine aktarmasıyla başlamıştır. Çizgiler, yıllar boyunca şekilsel görünümleriyle değil bir araya gelişleri ve sistematik şekilde anlamlandırılmalarıyla iletişim aracına dönüşmüştür. Çizgisel figürlerden oluşan çizgi dili zamanla bir olguyu, bir durumu, bir mesajı ileten sanat haline gelmiştir. Metindeki ifadeler sayfalarda geometrik şekiller içerisinde aktarıldığı için çizgi roman dili diğer edebi türlerden büyük farklılıklar gösterir. Anlatı durumuna göre genellikle bilgiler kare ve dikdörtgenler içerisinde, diyaloglar da baloncuklar içerisinde verilir. Çizgi romanlarda uzun betimlemeler yerine kısa ifadeler kullanılarak, diğer anlatı türlerinde pek rastlanmayan yeni sözcüklere, seslere, özel simgelere ve ünlem cümlelerine daha çok rastlanır. Öyküyü yazar, bazen kendi ağzından bazen de üçüncü tekil şahıs aracılığıyla anlatır. Çizgi romanlarda bazen bir karedeki resim birkaç sayfada anlatılabilecek olayın adeta özeti gibidir. Bu çalışmada çizgi romandaki anlatım özelliklerinden yola çıkarak görsel dil ve beden dilinin çizgi karelerde nasıl hayat bulduğu ve neyi ifade ettikleri ele alınacaktırAnahtar Kelimeler
Çizgi roman, Çizgi roman dili, Görsel dil

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri