Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TOPKAPI SARAYI G.İ. 8, OKTATEUKH EL YAZMASININ BİZANS EL YAZMALARI İÇİNDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Çalışmada, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde G.İ.8 numarada kayıtlı bulunan resimli Oktateukh el yazması üzerine bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, eserin bugünkü durumu gözlemlenmiş ve yapılan inceleme sonucunda elde edilmiş tespitlere değinilmiştir. 12. yüzyılda Konstantinopolis’te üretildiği bilinen bu el yazması; Yunanca küçük harfle yazılmış Eski Ahit metnini içeren 569 folyolu, 301 resimli ve üç ciltlik bir el yazmasıdır. El yazmasında birbirinden farklı tarzda yapılmış pek çok resim bulunmaktadır. Aralarında benzerlik kurulabilen resimler gruplandırılmıştır: A, B, C, D, E, F, G ve H grup şeklinde ifade edilen 8 üslup belirlenmiştir. Bu resimlerden bazılarının da onarım gördüğü düşünülmektedir. El yazmasının başından sonuna kadar değişim gösteren resimlerinin; gelişim sürecini anlayabilmek ve onarım gördüğü dönemi tespit etmek için farklı dönem el yazmaları incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda, Topkapı Sarayı G.İ.8 Oktateukh el yazmasının resimlerinin 11-12. yüzyıl el yazmalarında görülen kalıplaşmış ikonografik programlarla aynı olduğu ve eserdeki bazı resimlerin orijinaline bağlı kalınarak 14. yüzyılda Palaiologoslar döneminde onarım gördüğü önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Bizans, Topkapı Sarayı G.İ.8, Oktateukh

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri