Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLAMIN AVRUPA KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Günümüz dünyasında Avrupalıları diğerlerinden ayıran ve ulusal kimliklere ek olarak sahip olunan bir Avrupa kimliğinin varlığından söz edilebilir. İçerik itibariyle herkesçe uzlaşılan bir tanımdan yoksun olan Avrupa kimliği, tarihsel süreçte yeni deneyimlerle dönüşen dinamik bir kavram görünümü sergilemektedir. Sahip olunan ortaklıklar kadar, öteki olarak görülenlerden farklılıklar da Avrupa kimliğinin ortaya çıkışında önemli rol oynamıştır. Öteki olarak tanımı sürekli olarak değişen İslam, tarihsel süreçte olduğu gibi bugün hala Avrupa kimliğini şekillendirmeye devam etmektedir. Bu çalışmada İslam’ın Avrupa kimliğinin oluşumuna etkisini hem tarihsel süreç hem de güncel gelişmeler ışığında ele almaktır. Çalışma temel olarak iki bölümden meydana gelmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde İslam’ın Avrupa kimliğinin oluşumuna tarihsel süreçteki etkisi ele alınırken; çalışmanın ikinci bölümünde modern Avrupa kimliğinin şekillenmesinde İslam’ın etkisi üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın genel sonucu Avrupa kimliğinin Müslümanlarla bir arada yaşamaya imkân verecek şekilde yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyduğu yönündedir.Anahtar Kelimeler
Avrupa Kimliği, İslam, Avrupa, Kimlik, Müslümanlar

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri