INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLAMIN AVRUPA KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Günümüz dünyasında Avrupalıları diğerlerinden ayıran ve ulusal kimliklere ek olarak sahip olunan bir Avrupa kimliğinin varlığından söz edilebilir. İçerik itibariyle herkesçe uzlaşılan bir tanımdan yoksun olan Avrupa kimliği, tarihsel süreçte yeni deneyimlerle dönüşen dinamik bir kavram görünümü sergilemektedir. Sahip olunan ortaklıklar kadar, öteki olarak görülenlerden farklılıklar da Avrupa kimliğinin ortaya çıkışında önemli rol oynamıştır. Öteki olarak tanımı sürekli olarak değişen İslam, tarihsel süreçte olduğu gibi bugün hala Avrupa kimliğini şekillendirmeye devam etmektedir. Bu çalışmada İslam’ın Avrupa kimliğinin oluşumuna etkisini hem tarihsel süreç hem de güncel gelişmeler ışığında ele almaktır. Çalışma temel olarak iki bölümden meydana gelmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde İslam’ın Avrupa kimliğinin oluşumuna tarihsel süreçteki etkisi ele alınırken; çalışmanın ikinci bölümünde modern Avrupa kimliğinin şekillenmesinde İslam’ın etkisi üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın genel sonucu Avrupa kimliğinin Müslümanlarla bir arada yaşamaya imkân verecek şekilde yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyduğu yönündedir.Keywords
Avrupa Kimliği, İslam, Avrupa, Kimlik, Müslümanlar

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved