Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TIKANABİLİR KAMUSAL MALLARIN TEORİK ÇERÇEVESİ

Çalışma belli bir kapasite sınırını barındıran tıkanabilir kamusal malları konu edinmiştir. Bu doğrultuda tıkanabilir kamusal malların neler olduğu ve kamusal mallar içerisindeki yerinin tespiti amaçlanmaktadır. Çalışmada tıkanabilir kamusal malların teorik çerçevesi ortaya konmuştur. Tıkanabilir kamusal malların varlığı ve sunumu konusundaki bir takım problemler kamu maliyesini yakından ilgilendirmektedir. Nitekim özel kesim bu malların marjinal maliyetinin sıfır olduğu noktalarda üretimi bedelsiz gerçekleştiremeyeceği bilinmektedir. Ayrıca yarı kamusal mallar ve kulüp mallarının “tıkanabilir kamusal mallar” grubunu oluşturduğu görülmüştür. Hem yarı kamusal mallarda hem de kulüp mallarında belirli bir kapasite sınırı sonrası bu mallara olan talebin devamlılığı, fayda kayıplarına neden olmaktadır. Özünde kalabalıklaşma maliyeti problemini barındıran bu malların sunumunda kamusal fiyatlama yapılması ve kapasite sınırının genişletilmesi gerektiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Tıkanabilir kamusal mallar, kalabalıklaşma maliyeti, dışlama.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri