Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NİN KÜTLE VE MEKÂNSAL ANALİZİ

Sanat eğitimi, bir toplumun kültürel mirasının en somut verilerini bünyesinde barındırır. Sanat eğitimi alan birey, geleneklerinden beslenerek gelecek yaşantısını şekillendirir. Konya ve ülkemizin kültür-sanat değerlerini yükselterek çağdaş seviyeye ulaştırmak ve bu konuda yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 04.12.1999 tarihinde kurulmuş, 2011-2012 eğitim öğretim yılı başında Alâeddin Keykubat Kampüsünün güney kısmında yer alan 14 bin 900 metrekare olarak inşa edilen yeni ve modern binasına taşınmıştır. Fakülte binaları birbirinden farklı niteliklere ve mekânsal organizasyonlara sahiptir. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni mekânsal ve kütlesel olarak analiz etmeyi, yapının işlevsel ve estetik olarak yeterli olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın metodolojisini yapıyla ilgili fiziksel tespitler, gözlem ve görüşmeler oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle fiziksel durum tespitine dayalı kütlesel ve mekânsal analizlerde bulunulmuş, yapı fotoğraflanmış ve kat planları oluşturulmuştur. Bu tespitleri yapmaktaki amaç kütle ve cephe kompozisyonunu değerlendirmek, mekânsal analizler yapmak, doğal ışığın tasarımda kullanımı, sirkülasyon çözümü gibi başlıklarda yapıyı mimari açıdan analiz etmektir. Bu amaçla yapıdaki mekânlar, sirkülasyon ve aydınlatma alanları kat planları üzerinde işaretlenmiş, fotoğraflarla tanımlanmış, yapı mekânsal kalite ve kütle kompozisyonu açısından değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen verilerin gelecekte tasarlanacak güzel sanatlar fakülte projelerine ışık tutacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Güzel Sanatlar Fakültesi, Mekânsal Analiz, Kütle Analizi, Mimari Analiz

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri