Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA TÜRK KÜLTÜR ÖGELERİ OLARAK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkiye’nin son yıllarda almış olduğu göç nedeniyle, Türkçenin ve Türkiye’nin kültürel değerlerini yabancı uyruklu öğrencilere ve onların çevresine yansıtması bakımından gittikçe önem kazanmaktadır. İşte bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ve kullanılacak olan ders kitapları, çeşitli materyaller, dil öğretimi vb. unsurlar Türkçenin aktarımında fazlasıyla üzerinde durulması gereken çeşitli noktalardır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, Türkçe Öğretimi Merkezlerinde en çok tercih edilen üç eğitim seti, toplam on dört (14) kitap, yirmi beş (25) bölüm incelenmiştir. Bu incelemede bir dilin aktarımında ve kazandırılmasında o dilin zenginliklerini göstermesi açısından önemli olan atasözleri ve deyimler irdelenmiş; eğitim setleri arası sayısal karşılaştırmaları yapılarak da bu dil unsurlarının kitaplara dağılımları gözlenmiştir. Bu dağılımlara bakıldığında en fazla atasözü Yunus Emre Enstitüsünün hazırlamış olduğu ve toplam altı kitaptan oluşan Yedi İklim Setinde olurken (altmış dört atasözü); en az atasözünü de Ankara Üniversitesinin hazırlamış olduğu toplam üç kitaptan oluşan Yeni Hitit Setinde (otuz dört) görmekteyiz. Sayısal anlamda üstün gözükmeyen Yeni Hitit, atasözlerinin ünitelere dengeli dağıtımı ve tekrara düşmeme konusunda ön plana çıkmıştır. Deyimlerde ise yine en fazla kullanım Yedi İklim Setinde olurken (686 deyim) en az kullanıma ise Gazi Üniversitesinin hazırlamış olduğu eğitim setinde (362 deyim) rastlanmıştır. Deyimlerin de kitaplara ve ünitelere dengeli dağıtımı göz önüne alındığında, atasözlerinde olduğu üzere, Yeni Hitit Eğitim Seti (401 deyim), kullanmış olduğu bu dil-kültür ögelerini farklı ve dengeli bir dağılımla ortaya koyarak dil öğretimi ilkelerinin önemini gözler önüne serebilmiştir.Anahtar Kelimeler
Türkçe, atasözü, deyim, kültür.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri