Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÇEVRE EKONOMISI KAPSAMINDA DÜNYANIN EN DEĞERLI 100 MARKASININ ÇEVRE POLITIKALARINI İNCELEMEYE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA

Kaynakların sınırlı olması, çevreye verilen geri dönüşü olmayan zararlar işletmelerin çevresel duyarlılıklarını ön plana çıkarmıştır. Değişen şartlar ve koşullar göz önüne alındığında işletmelerin tek amacı kar elde etmek olmaktan çıkmıştır. Aynı zamanda işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken gelecek nesillerin çıkarlarını da gözetmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı dünyanın en değerli işletmelerine ilişkin çevre politikalarının nasıl şekillendiğinin ortaya konmasıdır. Araştıranın amacı ve ana sorunu doğrultusunda işletmelerin çevresel faaliyetleri incelenmiş olup çevre ekonomisi açısından önemi saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Brand Finance tarafından belirlenen en değerli 100 marka oluşturmaktadır. Bu işletmelerin web siteleri 7 Haziran- 1 Ağustos 2018 tarihleri arasında incelenmiştir. Araştırma işletmelerin çevreye verdiği değer ve önemin tespit edilmesi, çevre politikalarının genellenebilmesi ve sürdürülebilir işletmecilik açısından önem taşımaktadır. Araştırma yöntemi olarak içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları işletmelerin çevre ekonomisi kapsamında en fazla üzerinde durdukları konunun kaynak verimliliği olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra zararlı gaz kullanımın azaltılması ve sürdürülebilirlik faaliyetleri de önemli unsurlar arasında yer almıştır.Anahtar Kelimeler
En Değerli İşletmeler, Çevresel Sürdürülebilirlik, Çevre Ekonomisi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri