INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KONYA’DAKİ XIII. YY MİNARELİ MAHALLE MESCİTLERİ

İslam mimarisinin karakteristik unsurlarından biri olan minare; cami ve mescitlerin vazgeçilmez ögelerindendir. İslamiyet’te inananları beş vakit namaza davet eden ezanı daha fazla kişiye ve daha uzağa duyurmak amacı ile şekillenen minare elemanının biçimlenişi, yapılara ve dönem özelliklerine göre birtakım farklılıklar göstermektedir. XIII. Anadolu Mescitlerinde kullanılan minarelerin boyut ve biçimleri cami minarelerine göre daha küçük ve hantaldır. . Bu dönemde mescitlerdeki minareler, genellikle kare, dikdörtgen ya da sekizgen planlı bir kaideye sahiptir. Bu bağlamda ele aldığımızda, çalışma kapsamında Konya kent merkezi, üç merkez ilçede yer alan XIII.yy Minareli mahalle mescitleri incelenmiştir. Hoca Hasan Mescidi, Sırçalı Mescit, Zenburi Mescidi, Devlet Hatun Mescidi, İnce Minareli Mescit, Bulgur Dede Mesciti ve Beyhekim Mesciti planlama anlayışı olarak minareli inşa edilen Anadolu Mescitleridir. XIII. Yy Minareli Mahalle Mescitlerine odaklanan çalışmanın temel materyallerini Konya kenti Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde gerçekleştirilen alan araştırmaları ve arşiv incelemeleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede elde edilen bulgular ve Konya’daki XIII. Yy Minaresi bulunan Mahalle Mescitleri, plan özellikleri, yapım tekniği ve yapı malzemesi bazında yorumlanarak görsel materyallerle belgelenmiştir.Keywords
Mescit, minare, Konya

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved