Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KONYA’DAKİ XIII. YY MİNARELİ MAHALLE MESCİTLERİ

İslam mimarisinin karakteristik unsurlarından biri olan minare; cami ve mescitlerin vazgeçilmez ögelerindendir. İslamiyet’te inananları beş vakit namaza davet eden ezanı daha fazla kişiye ve daha uzağa duyurmak amacı ile şekillenen minare elemanının biçimlenişi, yapılara ve dönem özelliklerine göre birtakım farklılıklar göstermektedir. XIII. Anadolu Mescitlerinde kullanılan minarelerin boyut ve biçimleri cami minarelerine göre daha küçük ve hantaldır. . Bu dönemde mescitlerdeki minareler, genellikle kare, dikdörtgen ya da sekizgen planlı bir kaideye sahiptir. Bu bağlamda ele aldığımızda, çalışma kapsamında Konya kent merkezi, üç merkez ilçede yer alan XIII.yy Minareli mahalle mescitleri incelenmiştir. Hoca Hasan Mescidi, Sırçalı Mescit, Zenburi Mescidi, Devlet Hatun Mescidi, İnce Minareli Mescit, Bulgur Dede Mesciti ve Beyhekim Mesciti planlama anlayışı olarak minareli inşa edilen Anadolu Mescitleridir. XIII. Yy Minareli Mahalle Mescitlerine odaklanan çalışmanın temel materyallerini Konya kenti Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde gerçekleştirilen alan araştırmaları ve arşiv incelemeleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede elde edilen bulgular ve Konya’daki XIII. Yy Minaresi bulunan Mahalle Mescitleri, plan özellikleri, yapım tekniği ve yapı malzemesi bazında yorumlanarak görsel materyallerle belgelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Mescit, minare, Konya

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri