INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AFETLERDE KARAR DESTEK SİSTEMİ: MOBİL UYGULAMA ÖRNEĞİ

Afet insanların hayatlarını istenmeyen anda aniden kesintiye uğratan doğal veya insan kaynaklı olaylardır. İnsanların bu tür olaylardan etkilenmesini azaltacak çeşitli faaliyetler ve yöntemler bulunmaktadır. Karar destek sistemleri (KDS) bilgisayar yardımı ile karar vericiler yardım eden bilgisayar destekli sistemler olarak tanımlanmaktadır. Mobil bilişim sistemleri günümüzde cep telefonlar (GSM), tablet ve kişisel dijital asistan (PDA) gibi cihazlardan oluşmaktadır. KDS sistemlerinde temel olarak karar vericiler bir önerme mantığı çerçevesinde kararlarını ifade ederler. Bu çalışmada KDS ile açık kaynak kodlu mobil sistemlerin beraber kullanımı ile afetlerde karar vericilere yardım etmeyi amaçlayan ve bir önerme mantığını içeren KDS algoritması tasarlanmıştır. Önerme mantığı büyük önermeler ile birlikte küçük önermelerin birlikte değerlendirilmesi ve sonuçların sillojist yaklaşım ile elde edilmesine dayanmaktadır. Bu önermeler açık kaynak tabanlı bilgisayar programlama ile kodlanmıştır. Geliştirilen yazılımda açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılmıştır. Sonuç olarak tasarlanan bu algoritma küçük bir mobil uygulama ölçeğinde denenmiş ve algoritmanın çalıştığı gözlenmiştir.Keywords
Afet, Afet Yönetimi, Mobil Bilişim, Karar Destek Sistemleri

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved