Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AFETLERDE KARAR DESTEK SİSTEMİ: MOBİL UYGULAMA ÖRNEĞİ

Afet insanların hayatlarını istenmeyen anda aniden kesintiye uğratan doğal veya insan kaynaklı olaylardır. İnsanların bu tür olaylardan etkilenmesini azaltacak çeşitli faaliyetler ve yöntemler bulunmaktadır. Karar destek sistemleri (KDS) bilgisayar yardımı ile karar vericiler yardım eden bilgisayar destekli sistemler olarak tanımlanmaktadır. Mobil bilişim sistemleri günümüzde cep telefonlar (GSM), tablet ve kişisel dijital asistan (PDA) gibi cihazlardan oluşmaktadır. KDS sistemlerinde temel olarak karar vericiler bir önerme mantığı çerçevesinde kararlarını ifade ederler. Bu çalışmada KDS ile açık kaynak kodlu mobil sistemlerin beraber kullanımı ile afetlerde karar vericilere yardım etmeyi amaçlayan ve bir önerme mantığını içeren KDS algoritması tasarlanmıştır. Önerme mantığı büyük önermeler ile birlikte küçük önermelerin birlikte değerlendirilmesi ve sonuçların sillojist yaklaşım ile elde edilmesine dayanmaktadır. Bu önermeler açık kaynak tabanlı bilgisayar programlama ile kodlanmıştır. Geliştirilen yazılımda açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılmıştır. Sonuç olarak tasarlanan bu algoritma küçük bir mobil uygulama ölçeğinde denenmiş ve algoritmanın çalıştığı gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Afet, Afet Yönetimi, Mobil Bilişim, Karar Destek Sistemleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri