INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET VE VERİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIKLARI

İnternet, günümüzde giderek daha popüler hale gelen ve şirketler tarafından tercih edilen bir iletişim aracıdır. İletişim, eğlence ve eğitim faaliyetleri için teknolojiyi sıklıkla kullanan öğrenciler için dijital verilerin güvenliği çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin dijital veri güvenliği bilincinin ne derece olduğunu belirlemektir. Araştırmada ampirik bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS23 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilecek bulguların alandaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağı v e literatür ve uygulamaya yönelik yararlı görüşler sunacağı düşünülmektedirKeywords
Veri Güvenliği, öğrenciler, internet

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved