INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE SİGORTACILIKTA YENİ BİR TREND: TEKAFÜL (KATILIM SİGORTACILIĞI)

Son yıllarda faizsiz finans olarak tabir edilen İslami finans sektörünün hızlı gelişimi sektörün uluslararası finans kuruluşlarında ön plana çıkmasına neden olmuştur. Müslüman nüfusun fazla olduğu ülkelerde katılım sigortacılığı gittikçe önem kazanmakta ve uygulanabilirliğinin arttığı görülmektedir. Özellikle dini hassasiyetlerin yön verdiği katılım sigortacılığı, Türkiye’de de uygulama alanı bulmuş olmasına rağmen, diğer ülkelere göre henüz tam olarak uygulamaya başlayamamıştır. Bu çalışmanın amacı, katılım sigortacılığını kavramsal olarak incelemek, katılım sigortacılığının faizsiz finans sektörünün devamı olarak ortaya çıkması, modelleri ve işleyiş sürecini irdelemektir. Çalışmanın yöntemi olarak literatür taramasına yer verilmekte olup, çalışma katılım sigortacılığı şirketleri ile ilgili verilerle desteklenmektedir. Çalışmada katılım sigortacılığının İslami finans sektörü içerisinde giderek artan bir öneme ve paya sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.Keywords
Katılım Sigortacılığı, Tekafül, Faizsiz Finans, Türkiye

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved