Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞARK ( ORTA DOĞU MESELESİ)

Ortadoğu’nun günümüzde en çok kabul gören tanımı, Arap ülkelerine (Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ürdün, Yemen, Umman, Irak, Libya, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Mısır) Türkiye, İran ve İsrail’in eklenmesiyle elde edilen bölgedir. Başka bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasıdır da diyebiliriz. I. Dünya Savaşından sonra Osmanlı Devletinin yıkılması, Ortadoğu’da büyük bir otorite boşluğu doğurdu. Ne yazık ki harbin galipleri arzularını dizginleyemeyerek Ortadoğu’daki dengeleri gözetmemiş, yapay sınırlar çizerek yeni meselelerin temelini atmışlar ve bugün bu bölgeyi halen süren kargaşalığın içine itmişlerdir. Ortadoğu’daki aktör devletler, dün sömürgeci devletler olarak tanımlanırken, bugün emperyalist devletler olarak bölgede faaliyet göstermektedirler. Aktör devletlerin bölgeyle yakından ilgilenmelerinin temelinde yatan ana etken ekonomik çıkarlardır. Bölgede faaliyetlerini sürdüren aktör devletler çıkarlarına ulaşmak için demokrasi söylemleriyle hareket ederek bölgeyi tabir yerinde ise Babil Kulesine çevirmişlerdir. Dünyanın en karmaşık bölgesi olan Ortadoğu’da çıkarları olan emperyalist devletler bir zamanlar Balkanlarda uyguladıkları politikaları Ortadoğu da uygulamaya başlamışlardır. Bu çalışmamızda günümüz Ortadoğu Meselesini Tarihi seyir içinde değerlendirmeye çalışacağız.Anahtar Kelimeler
Şark meselesi, Ortadoğu, Emperyalizm, Osmanlı, Jeopolitik.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri