Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DEMOKRATİK YEREL YÖNETİM ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE KENT KONSEYLERİNİN ROLÜ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ VE ÖNERİLER

Yerel hizmetlerin etkin olarak sağlanması, sorunların tespiti ve çözümün ortaya konulmasında katılımcı mekanizmaların uygulanması önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Meşru, şeffaf, hesap verebilir ve demokratikbir yerel yönetim için karar alma süreçlerine halkın katılımı temel bir adımı oluşturmaktadır. Bu düşünceler ışığında katılımcı demokrasi kavramı ve katılım mekanizmaları artan bir etkiye sahiptir. Demokratik bir yerel yönetim modelinin uygulanabilmesi adına yerel gündem 21 ile başlayan sürecin Türkiye’de kent konseyi modelini ortaya koyması yerel yönetimlerde katılım mekanizmalarının gelişmesini sağlamıştır. Çalışmada demokratik bir yerel yönetim anlayışının yansıması olan kent konseylerinin mevcut durumu katılımcı demokrasi, demokratik yerel yönetimler ve yerel katılım kavramları ekseninde analiz edilmiştir. Yerel katılımın örneklerini sunan Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Almanya, Fransa ve İngiltere devletleri karşılaştırması ile Türkiye’de yaşanan aksaklıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın devamında demokratik bir yerel yönetim modeli olarak oluşturulan kent konseyi modelinin mevcut durumu tespit edilerek, etkin bir yerel katılımın sağlanması için yapısal ve yönetsel öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Yerel Yönetim, Katılımcı Demokrasi, Yerel Katılım, Kent Konseyi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri