Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YAŞAM ENDEKSLERİNE BAĞLAMINDA GÖÇ VEREN ŞEHİRLERİN İNCELENMESİ

Temelde yer değiştirme anlamına gelen göç, ilk bakışta basit bir olgu olarak görünmesine rağmen nedenleri ve sonuçları birey ve toplum üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Bu yüzden devletler, göç hareketlerinin yönünü belirlerken nedenlerini dikkate almalı ve sonuçları istediği gibi yönlendirebilmesi için uygun politikalar uygulaması gerekmektedir. Türkiye’de Avrupa’dan yaklaşık 200 yıl sonra başlayan göç hareketleri 1990’lı yıllara kadar ağırlıklı olarak kırdan kente doğru yapılırken bu tarihten sonra kentten kente doğru yapılan göçlerin ağırlık kazandığı görülmektedir. Yapılan bu göç hareketlerinin sebep ve sonuçları tam olarak incelenmediği ve uygun politikalar uygulanmadığı için Türkiye’de kentler büyük bir köy haline gelirken, kırlar az gelişmişlik kısır döngüsü içine girmiştir. Yapılan bu çalışmada Türkiye’de ekonomik faktörler dışında göçe etki eden faktörlerin incelenmesi amacı ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 2015 yılında yayımlanan “İllerde Yaşam Endeksi” iller sıralaması ile aynı yıl içerisinde net göç hızı en fazla olan 15 ilin sıralaması karşılaştırılacaktır. Elde edilen veriler sonucunda Türkiye’de en fazla göç veren şehirlerde, ekonomik faktörler dışında göçe etki eden diğer faktörlerin ağırlığı incelenecek olup çeşitli çözüm önerileri sunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Türkiye, Göç, Yaşam Endeksi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri