INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ (1071-1308) ÇİNİLİ MİHRAPLARDA ALINLIK TEZYİNATI

Bu çalışmada Anadolu Selçuklu Dönemine (1071-1308) ait olan çinili mihrapların bölümlerinden biri olan alınlık tezyinatı ele alınmıştır. Selçuklular 1071 Malazgirt zaferi ile Anadolu'ya geldiklerinde karşılaştıkları taş, ahşap, alçı v.b. bir çok malzemeyi kullanarak Orta Asya'da uyguladıkları tezyini geleneği burada çini malzeme kullanarak uygulamış ve devam ettirmişlerdir. Çalışmada mihrabın kavram olarak incelenmesinin yanı sıra, tarihsel gelişimi hakkında da bilgiler verildikten sonra, konumuzu oluşturan mihrapların alınlık tezyinatı ele alınarak üzerindeki çini süslemelerin detaylı anlatımlarına yer verilmiştir. Çoğunlukla geometrik süslemelerin kullanıldığı mihrap alınlıklarının yanı sıra, bitkisel bezeme ile yazının da yer aldığı mihrap alınlıkları bulunmaktadır. Fotoğraflarla desteklenen çalışmamız bir sonuç ile neticelendirilmiştir.Keywords
Tezyinat, Çini, Mihrap.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved