INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KAHRAMANMARAŞ KENTSEL EMEK PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI BÖLÜMLENME VE KADIN EMEĞİNİN BİÇİMLERİ

Yerel emek piyasalarında bölümlenme, birincil ikincil piyasalar; içsel dışsal piyasalar ya da karşılaştırmalı bölümlenme gibi çeşitli teorilerle açıklanmaktadır. Burada farklı dönemlerde geliştirilen bu farklı bölümlenme yaklaşımlarından toplumsal cinsiyete dayalı bölümlenme üzerinde durulmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı bölümlenme, emek piyasalarında kadın emeğinin ikincilleştirilmesi ve marjinalleştirilmesi üzerinde durmaktadır. Bu çalışmada Kahramanmaraş kentsel emek piyasalarında cinsiyete dayalı bölümlenmenin temelleri, kırsal kesimdeki toplumsal cinsiyet rollerinin kentsel alana taşınması çerçevesinde açıklanmaktadır.Keywords
emek piyasalarında bölümlenme, toplumsal cinsiyet, kadın emeği, Kahramanmaraş emek piyasası

References