Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KIRSAL TURİZM VE KALKINMA ETKİLEŞİMİNDE BODRUM YEREL HALKININ TURİZM ALGISININ BELİRLENMESİ

Yerel halkın turizmi algılayış tarzının belirlenmesi, turizm faaliyetlerinin planlanmasında ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. Kırsal turizm ve kalkınma etkileşiminde, yerel halkın turizme bakış açısı, turizmi nasıl algıladığı, turizm gelişimine hazır olup olmadığı, turistlerle olan iletişim şekli ve turizm hareketliliğinden beklentileri, turizm algılayış unsurları olarak nitelendirilmektedir. Bu unsurların nasıl şekillendiğinin ortaya çıkarılmasıyla, destinasyonda turizmin sürdürülebilirliği konusunda gerekli önlemler alınabilmektedir. Çalışmada, ülkemizde turizmin en yoğun olarak yaşandığı destinasyonlardan biri olan ve farklı kültürlerin bir arada bulunduğu Bodrum’da yerel halkın turizmi nasıl algıladığı, turizm gelişimine bakış açısı ve turizmin gelişmesi için neler yapılması gerektiği konusunda yaklaşımlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, Bodrum’da turizm faaliyetlerinin planlı olarak gerçekleştirilmesi ve turizme dayalı kalkınmanın sağlanması için işletme ve destinasyon yöneticilerine önemli çıkarımlar sunulmuştur. Bu açıdan önem arz eden çalışmanın alan araştırmasında anket tekniği kullanılarak yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programında analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Bodrum’da ekonomik getirinin daha çok turizmden sağlanması sebebiyle, yerel halkın turizm gelişiminden beklentisinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bodrum yerel halkı turizmi, yaşam kalitesinin artırılmasında; çevrenin, tarihi ve kültürel yapının korunarak, sürdürülebilirlik sağlanmasında önemli bir araç olarak görmektedir. Bodrum turizm imkânları, doğal çevre ve tarihi özellikleri açısından zengin olmakla birlikte, araştırmaya katılanların çoğu bu imkânların turizm açısından gerektiği gibi kullanıldığını savunmaktadırAnahtar Kelimeler
Bodrum, Kırsal Turizm ve Kalkınma

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri